תולדות הרב החכם החוקר המהולל מוה׳ נחמן הכהן קראחמאל זצ״ל

מחבר: 
לטריס, מאיר
כותרת: 
תולדות הרב החכם החוקר המהולל מוה׳ נחמן הכהן קראחמאל זצ״ל
פורסם ב: 
Wertheimer Joseph (red.), Kalender und Jahrbuch für Israeliten, Neue Folge, 1 (1853-1854), בחלק העברי I-XXVIII
מקום פרסום: 
Wien
תאריך: 
1853
שפה: 
הערות: 

ושוב, כהקדמה למהדורה השנייה של ׳מורה נבוכי הזמן׳ לרנ״ק, למברג, 1863, 11—29; ובגרסה מקוצרת מעט: לטריס מאיר, המאסף לשנת תקמ״ד, כולל שירים ומכתבים אשר נאספו ונקבצו יחד על ידי אנשי חברת דורשי לשון עבר בקאניגסבערג, מהדורה שניה, מורחבת, וינה, 1862, צג-קיד.
הדפסות נוספות: הנ"ל, זכרון בספר, וינה תרכ"ט, 34—73; קרוכמל נחמן, מורה נבכי הזמן, הוצאה שלישית, ורשה תרנ"ד.