ירושלים. ירחון ספרותי-ביבליוגרפי. שנה שניה (?), חוברות א-ב. הוצאת 'קהלת' קראקא, תרס"ח'

Author: 
אדונדון
Publication title: 
ירושלים. ירחון ספרותי-ביבליוגרפי. שנה שניה (?), חוברות א-ב. הוצאת 'קהלת' קראקא, תרס"ח'
Source published in: 
הפועל הצעיר, 1 (תרס"ח), 10—11 (תמוז-אב), 27
Publishing place: 
יפו
Date: 
1908
Publication Language: 
Remarks: 

Including critical references to the Jewish literature in Galicia, including Simon Bernfeld, Yehoshua Radler-Feldmann, Osias Thon, Marcus Ehrenpreis, Judah Leib Landau, David Neumark, Isaac Fernhof and Abraham Lebensart.