ירושלים. ירחון ספרותי-ביבליוגרפי. שנה שניה (?), חוברות א-ב. הוצאת 'קהלת' קראקא, תרס"ח'

מחבר: 
אדונדון
כותרת הפרסום: 
ירושלים. ירחון ספרותי-ביבליוגרפי. שנה שניה (?), חוברות א-ב. הוצאת 'קהלת' קראקא, תרס"ח'
מקור פורסם ב: 
הפועל הצעיר, 1 (תרס"ח), 10—11 (תמוז-אב), 27
מקום פרסום: 
יפו
תאריך: 
1908
שפה: 
הערות: 

כולל התייחסות ביקורתית לספרות היהודית בגליציה, ובתוך כך לשמעון ברנפלד, יהושע רדלר-פלדמן, יהושע טהון, מרדכי אהרנפרייז, יהודה לייב לנדא, דוד ניימרק, יצחק פרנהוף ואברהם לבנסרט.