Sprawozdania Okręgowej Komendy Policji Państwow...

CAHJP Code: 
CD/315.11
Original name: 

Sprawozdania Okręgowej Komendy Policji Państwowej "Wshód" dot. stosunków politycznych, ekonomicznych, bezpieczeństwa i organizacji  na ternie województw stanisławowskim i tarnopolskim ze wzmiankami o Żydach.

Date of item:

from: 
1920
  -  
to: 
1920
Size: 
26
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.274, оп.1, д.16
Site collections: