Dot. agitacii i wystepień antyżydowskich przez...

CAHJP Code: 
HM3/719.14
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

Dot. agitacii i wystepień antyżydowskich przez Ukraińców, oraz partii i stowarzyszeń ukraińskich w powiatach: Stanisławów, Rohatyn, Kałusz, Kołmyja, Horodenka, Stryj, Żydaczów, Dolina, Tłumacz, Nadwórna, Kosów

Date of item:

from: 
1932
Size: 
31
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп. 1, д.883