מחבר כותרמיין בסדר יורד שנה
אלגמיל, יוסף תולדות היהדות הקראית: קורות חיי הקהילה הקראית בגלות ובארץ ישראל 1981
אלחנני, אברהם חיים תולדות היהודים באפריקה הצפונית 1965
גלבר, נתן מיכאל תולדות היהודים בסטניסלבוב 1946
בלבן, מאיר יעקב גולדברג - עורך מדעי תולדות היהודים בקראקוב ובקאז'ימייז': 1304—1868 2002
באב"ד, חיים יהושע השל תולדות המחבר 2001
הלברשטם, משה יהודה נחמיה תולדות המחבר 2019
תולדות המחבר 1992
סורסקי, אהרן תולדות המחבר 1999
בוס, מרדכי, שלוסברג, יעקב הכהן תולדות המחבר 1860
ארנברג, נפתלי תולדות המחבר 1953