תולדות המחבר

כותרת: 
תולדות המחבר
פורסם ב: 
הלר, צבי הירש חריף, חידושי ושו"ת הר"צ חריף, [... ] בו נקבצו [...] כל חידושיו ותשובותיו שנדפסו בקונטרסים ובספרים ובכ"י, 57-39
מוציא לאור: 
בהוצאת שלמה זלמן להרר
מקום פרסום: 
ירושלים
תאריך: 
1992
שפה: