תולדות היהודים בקראקוב ובקאז'ימייז': 1304—1868

מחבר: 
בלבן, מאיר יעקב גולדברג - עורך מדעי
כותרת: 
תולדות היהודים בקראקוב ובקאז'ימייז': 1304—1868
מוציא לאור: 
מאגנס
מקום פרסום: 
ירושלים
תאריך: 
2002
שפה: 
נושאים: 
הערות: 

תרגום מהמקור בפולנית (1931—1936): דוד ויינפלד, אשר וילכר, סיני לייכטר, אלעזר פרשקר וצופיה לסמן

Community: