שתי אגרות מהאדמו"ר ממונקאטש רבי חיים אלעזר שפירא זצ"ל לירושלים

כותרת: 
שתי אגרות מהאדמו"ר ממונקאטש רבי חיים אלעזר שפירא זצ"ל לירושלים
פורסם ב: 
מוריה, 18, ה-ו (רט-רי), ניסן תשנ"ב, נח-נט
מקום פרסום: 
ירושלים
תאריך: 
1992
שפה: