שתי אגרות מהאדמו"ר ממונקאטש רבי חיים אלעזר שפירא זצ"ל לירושלים

Title: 
שתי אגרות מהאדמו"ר ממונקאטש רבי חיים אלעזר שפירא זצ"ל לירושלים
Published in: 
מוריה, 18, ה-ו (רט-רי), ניסן תשנ"ב, נח-נט
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1992
Publication Language: