כתבי העת של ההשכלה במחצית המאה הי"ט – מפתחות מוערים לכתבי העת העבריים של ההשכלה: החלוץ: מלחמת הדת והתושיה; בכורים: חכמת ישראל

מחבר: 
פלאי, משה
כותרת: 
כתבי העת של ההשכלה במחצית המאה הי"ט – מפתחות מוערים לכתבי העת העבריים של ההשכלה: החלוץ: מלחמת הדת והתושיה; בכורים: חכמת ישראל
מוציא לאור: 
מאגנס
מקום פרסום: 
ירושלים
תאריך: 
2015
שפה: 
הערות: 

כולל הפרק 'החלוץ: מלחמת הדת והתושיה, תרי"ב-תרמ"ט (1852—1889)' (23—382), ובו תת-הפרק 'על החלוץ ועורכו' 177—236), יהושע השל שור