כתבי העת של ההשכלה במחצית המאה הי"ט – מפתחות מוערים לכתבי העת העבריים של ההשכלה: החלוץ: מלחמת הדת והתושיה; בכורים: חכמת ישראל

Author: 
פלאי, משה
Title: 
כתבי העת של ההשכלה במחצית המאה הי"ט – מפתחות מוערים לכתבי העת העבריים של ההשכלה: החלוץ: מלחמת הדת והתושיה; בכורים: חכמת ישראל
Publisher: 
מאגנס
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2015
Publication Language: 
Remarks: 

Iuncludes the chapter 'החלוץ: מלחמת הדת והתושיה, תרי"ב-תרמ"ט (1852—1889)', and in it the sub-chapter (23—382), ובו תת-הפרק 'על החלוץ ועורכו' 177—236), יהושע השל שור