תולדות אדמו"רי בית טשורטקוב: בו יבואו שיחות אמרות ומקצת מתולדות האדמו"רים [...] רבי דוד משה זצ"ל, רבי ישראל זצ"ל, רבי נחום מרדכי ז

Author: 
שפיגל, דוד משה
Title: 
תולדות אדמו"רי בית טשורטקוב: בו יבואו שיחות אמרות ומקצת מתולדות האדמו"רים [...] רבי דוד משה זצ"ל, רבי ישראל זצ"ל, רבי נחום מרדכי זצ"ל, רבי שלמה זצ"ל [...]
Published in: 
פרידמן, דוד מרדכי, דורש טוב: מועדים, מהדורת יעקב השל ודוד משה שפיגל, קמה-ריב
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1964
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the chapter: 'האדמו"ר רבי שלמה זצ"ל' (קפז-ר)