לוחות זכרון: כולל העתקות אבני מצבות בשדה הקברות בעיר קראקא הנוסד בשנת שי"א, עם תולדות והערות חדשות ונצורות, בלוית מחלקה 'פליטת סופ

מחבר: 
פרידברג, חיים דובריש [דב]
כותרת הפרסום: 
לוחות זכרון: כולל העתקות אבני מצבות בשדה הקברות בעיר קראקא הנוסד בשנת שי"א, עם תולדות והערות חדשות ונצורות, בלוית מחלקה 'פליטת סופרים' הכוללת הערות והארות מחוקרי דורנו הגדולים
מקום פרסום: 
דרוהוביץ'
תאריך: 
1897
שפה: 
נושאים: 
הערות: 

מהדורה משופרת הופיעה בפרנקפורט ב-1904.

Community: