לוחות זכרון: כולל העתקות אבני מצבות בשדה הקברות בעיר קראקא הנוסד בשנת שי"א, עם תולדות והערות חדשות ונצורות, בלוית מחלקה 'פליטת סופ

Author: 
פרידברג, חיים דובריש [דב]
Publication title: 
לוחות זכרון: כולל העתקות אבני מצבות בשדה הקברות בעיר קראקא הנוסד בשנת שי"א, עם תולדות והערות חדשות ונצורות, בלוית מחלקה 'פליטת סופרים' הכוללת הערות והארות מחוקרי דורנו הגדולים
Publishing place: 
דרוהוביץ'
Date: 
1897
Publication Language: 
Remarks: 

Improved edition appeared in Frankfurt in 1904.

Community: