מילקוטי (חקירות ודרישות בדברי ימי עמנו)

מחבר: 
סוקולוב, נחום
כותרת הפרסום: 
מילקוטי (חקירות ודרישות בדברי ימי עמנו)
מקור פורסם ב: 
האסיף, שנה 6 (1893), 'חלק אוצר הספרות', 125—144
מקום פרסום: 
ורשה
תאריך: 
1893
שפה: 
הערות: 

כולל הפרק: 'ד. סדרי החנוך לתורה ולאומנות בקהלות אחינו העתיקות', 130—131: על העתק תעודה מהפנקס הישן של תלמוד תורה ותקנות בחתימת הב"ח, קרקוב, כ"ה טבת שצ"ח (11.1.1638) .

Community: