מילקוטי (חקירות ודרישות בדברי ימי עמנו)

Author: 
סוקולוב, נחום
Publication title: 
מילקוטי (חקירות ודרישות בדברי ימי עמנו)
Source published in: 
האסיף, שנה 6 (1893), 'חלק אוצר הספרות', 125—144
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1893
Publication Language: 
Remarks: 

Incudes a chapter on the ways for Torah and professions education according to a copy of a document from the old Pinkas of a Talmud Torah from Kraków, 11.1.1638 (130—131).

Community: