צאנז בתפארתה ובחורבנה: זכרונות יליד העיר וקורותיו בשנות הזעם, 1—2: חלק ראשון: תיאור העיר בימי תפארתה, אדמו"ריה רבניה ודייניה, חסי

מחבר: 
להרר, שלמה זלמן, בעריכה ובהוצאה של צבי יעקב להרר
כותרת: 
צאנז בתפארתה ובחורבנה: זכרונות יליד העיר וקורותיו בשנות הזעם, 1—2: חלק ראשון: תיאור העיר בימי תפארתה, אדמו"ריה רבניה ודייניה, חסידים ואנשי מעשה, אישית ודמויות, תלמידי חכמים לצד פשוטי העם, בתי כנסיות, בתי מדרשות וישיבות הקדושות והחיים היהודיים, החסידים שבה עם מנהגיה והליכותיה. כרך שני: חורבן היישוב היהודי בעיר, קורות חיים בתקופת המלחמה דרך עינויי הגיטאות ומחנות העבודה וההשמדה עד השיקום בסייעתא דשמיא לאחר המלחמה וההתיישבות בעיר אנטווערפאן. ‬
מקום פרסום: 
ירושלים
תאריך: 
2014
שפה: 
הערות: 

הופיע במקור ביידיש (1995), ובהמשך גם באנגלית (1997).

Community: