צאנז – די הייליגע פארשווינדענע שטאט, 1—2 צוויי טיילן: ערשטער טייל: די שטאט צאנז, מערב-גאליציע, איר היסטאריע, רבנים אדמור"ים, או

מחבר: 
להרר, שלמה זלמן, בעריכת יהודה אליעזר שטרסמן
כותרת: 
צאנז – די הייליגע פארשווינדענע שטאט, 1—2 צוויי טיילן: ערשטער טייל: די שטאט צאנז, מערב-גאליציע, איר היסטאריע, רבנים אדמור"ים, און מנהגים און א טיילווייזע שילדערונג ווי אזוי דאס יודיש-חסידישע לעבן אין דער שטאט האט אויסגעזעהן פארן גרויסן חורבן אייראפע; צווייטער טייל: צאנז איז דער צענטער פון דער צווייטער וועלט-מלחמה, דאס לעבן פארן געטא, דאס לעבן אין געטא און די אויסזידלונג פון די 18,000 קדושים וטהורים פון צאנז און קרייז, צו די גאז-קאמערן אין בעלזשעץ, אלול תש"ב ווי אויך די פערזענליכע איבערלעבונגען, צרות און
מקום פרסום: 
ירושלים
תאריך: 
1995
שפה: 
הערות: 

[צנז – העיר הנעלמת הקדושה [...]]
הופיע גם במהדורות אנגלית (1997) ועברית (2014).

Community: