גאליציאנער געזעלשאפט; פרעזידענט: אלעקסאנדער אלבוים

כותרת: 
גאליציאנער געזעלשאפט; פרעזידענט: אלעקסאנדער אלבוים
פורסם ב: 
צען יאר פארבאנד פון יידישע געזעלשאפטן,126—127.
מוציא לאור: 
פארבאנד פון יידישע געזעלשאפטן אין פראנקרייך, אויפסניי
מקום פרסום: 
פריז
תאריך: 
1948
שפה: 
נושאים: 
הערות: 

על איגוד יוצאי גליציה בצרפת, בנשיאות אלכסנדר אלבוים.