גאליציאנער געזעלשאפט; פרעזידענט: אלעקסאנדער אלבוים

Title: 
גאליציאנער געזעלשאפט; פרעזידענט: אלעקסאנדער אלבוים
Published in: 
צען יאר פארבאנד פון יידישע געזעלשאפטן,126—127.
Publisher: 
פארבאנד פון יידישע געזעלשאפטן אין פראנקרייך, אויפסניי
Publishing place: 
פריז
Date: 
1948
Publication Language: 
Remarks: 

About the association of immigrants from Galicia in France, under the presidency of Alexander Elbaum.