תרומת יהודי פולין לתרבות ישראל (במאתים השנים ת"ק-ת"ש)

מחבר: 
קליינמן, משה
כותרת: 
תרומת יהודי פולין לתרבות ישראל (במאתים השנים ת"ק-ת"ש)
פורסם ב: 
היילפרין ישראל (ע'), בית ישראל בפולין - מימים ראשונים ועד לימות החורבן: קורות דור ודור, משק וכלכלה, תורה והשכלה, שלוחות, לקט מקורות, ביבליוגראפיה, ב:תורה והשכלה, שלוחות, לקט מקורות, ביבליוגראפיה, 156—181.
מוציא לאור: 
המחלקה לעניני הנוער של ההסתדרות הציונית
מקום פרסום: 
ירושלים
תאריך: 
1953
שפה: 
הערות: 

ביחס לגליציה בעיקר על המרכז הספרותי (173—174) ועל הפעילות של חיבת ציון והציונות שם (180), וכן שלל התייחסויות לאישים גליצאים, ובהם: הרבנים יעקב לורברבוים, אריה לייב הלר, אפרים זלמן מרגליות, יעקב אורנשטיין (162), שלמה קלוגר, יוסף שאול נתנזון, בר מייזלש (163), ישראל מרוז'ין ושושלתו (165—166); המשכילים, החוקרים, המחברים ואישי הציבור מנדל לפין (167, 168, 176), נחמן קרוכמל, שלמה יהודה רפפורט, צבי הירש חיות, אברהם קרוכמל, יהושע השל שור, שלמה בובר, שלמה רובין, דוד ניימרק, מאיר בלבן, יצחק שיפר, משה שור (167), יהודה לייב בן-זאב, שמשון בלוך, אהרן פוריאס, וילהלם פלדמן, יוסף ויטלין (168), יהודה לייב מיזס (168, 173), אריה לייב קינדרפרוינד (170, 173), שאלתיאל אייזיק גרבר, יעקב שמואל פוקס, עזריאל גינציג, גרשם בדר (171), דוב גינצבורג, חיים גינצבורג, מרדכי סטרליסקר, יהושע סגל, נפתלי מנדל שור, מאיר לטריס, יוסף פרל, יצחק ארטר, שמואל לייב גולדנברג, מרדכי דוד ברנדשטטר, נתן נטע סמואלי, דוד ישעיהו זילברבוש, נפתלי הרץ אימבר, שמעון ברנפלד, דוד ניימרק, מרדכי אהרנפרייז (173), יהושע טהון (173—174, 180), אשר ברש, שמואל יוסף עגנון, אורי צבי גרינברג, צבי דיזנדרוק, בנציון רפפורט, מנחם שטיין, ישראל אוסטרזצר (174), מתתיהו מיזש (174, 175), שמחה פינסקר, ראובן אשר ברודס (175), טוביה פדר, יעקב שמואל ביק (177), בנימין אהרנקרנץ, יעקב אייכנבוים (177), אברהם זלץ, אברהם קורקיס, אדולף שטנד, גרשון ציפר, לאון רייך ושלמה שילר (180).