תרומת יהודי פולין לתרבות ישראל (במאתים השנים ת"ק-ת"ש)

Author: 
קליינמן, משה
Title: 
תרומת יהודי פולין לתרבות ישראל (במאתים השנים ת"ק-ת"ש)
Published in: 
היילפרין ישראל (ע'), בית ישראל בפולין - מימים ראשונים ועד לימות החורבן: קורות דור ודור, משק וכלכלה, תורה והשכלה, שלוחות, לקט מקורות, ביבליוגראפיה, ב:תורה והשכלה, שלוחות, לקט מקורות, ביבליוגראפיה, 156—181.
Publisher: 
המחלקה לעניני הנוער של ההסתדרות הציונית
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1953
Publication Language: 
Remarks: 

In reference to Galicia and mainly about the literary center (173-174) and about the activity of Hibbat Zion and Zionism there (180), as well as many references to people in Galicia, among them: the Rabbis Jacob Lobeerbaum, Aryeh Leib Heller, Ephraim Zalman Margolioth, Jacob Ornstein (162), Solomon Kluger, Joseph Saul Nathanson, Berush Meisles, (163), Israel of Ruzhin and his dynasty (165-166); The maskilim, the scholars. the authors, and public figures Menachem Mendel Lefin (167, 168, 176), Nachman Krochmal, Solomon Judah Rapoport, Zevi Hirsch Chajes, Abraham Krochmal, Joshua Heschel Schorr, Solomon Buber, Solomon Rubin, David Neumark, Meir Balaban, Ignacy Schiper, Moses Schorr (167), Judah Leib Ben-Ze'ev, Samson Bloch, Ahron Porjes, Wilhelm Feldman, Józef Wittlin (168), Juda Leib Mieses (168, 173), Aryeh Leib Kinderfreund (170, 173), Schealtiel Eisik Graeber, Jacob Samuel Fox, Ezriel Guenzig, Gershom Bader (171), Dov Ginzburg, Chajjim Ginzburg, Mordechai Strelisker, Joshua Segal, Naphtali Mendel Schorr, Max Letteris, Joseph Perl, Isaac Erter, Samuel Keib Goldenberg, Mordecai David Brandstaedter, Nathan Neta Samuely, David Isaiah Silberbusch, Naphtali Herz Imber, Simon Bernfeld, David Neumark, Marcus Ehrenpreis (173), Osias Thon (173-174, 180), Asher Barash, Shmuel Yosef Agnon, Uri Zevi Greenberg, Zevi Diesendruck, Ben-Zion Rappaport, Menahem Stein, Israel Ostersetzer (174), Matthias Mieses (174, 175), Simchah Pinsker, Reuben Asher Braudes (175), Tobias Feder (Gutman), Jacob Samuel Bick (177), Benjamin Wolf Ehrenkranz, Jacob Eichenbaum (177), Abraham Salz, Abraham Adolf Korkis, Adolf Stand, Gershon Zipper, Leon Reich and Solomon Schiller (180).