צפירת תפארה

כותר: 
צפירת תפארה
תת-כותר: 
להיות לוית חן לראש כל אוהב חכמת ישראל ומליצת לשוננו הקדושה
עורך/עורכים: 
מאיר לטריס
מקום פרסום: 
וינה
דפוס: 
Druck von Adalb. della Torre in Wien
הופיע משנת: 
1850
הופיע עד שנת: 
1851
שפה: 
תאור: 

מוסף עברי, לכתב העת בגרמנית 'Wienner Blätter', בעריכת לטריס. המוסף שילב מאמרי הגות, מחקר ושירה, בעיקר מאת מחברים מגליציה ומאיטליה האוסטרית. לפי תפישת העורך – המשך לקובץ 'הצפירה' שערך ב-1824. הופיעו ממנו עשר חוברות.

הערות: 

תוכן:  

גיליון 1:

א – [לטריס, מאיר], 'אחי ועמי!'

ב-ד – לטריס, מאיר, 'משה על הר נבו' – שיר

ד – וייזל, נפתלי הרץ, 'לכבוד אוהב וריע, האורח הנכבד והיקר והמשכיל הקצין [...] בערמן פרידלענדער'

חוברת 2—3:

ה - לוצטו, שמואל דוד, 'שיר ליום הלדתי'

ו – לטריס, מאיר, 'אל אחי ועמי שלום!' - 

ז-י – יוסף כהן, 'עמק הבכא'  

יא – 'דברי אגרת אשר כתב חכם מפואר בארץ איטאליא לרעו [...]'

יא-יב – לטריס, מאיר, 'מחקרי ארץ תחתית'

חוברת 4 - חסרה

חוברת 5—6:

13 – לטריס, מאיר, 'פעלי יכון לעד' – שיר, מתורגם מהורציוס.

14 – לטריס, מאיר, 'ארץ צבי' – שיר, מתורגם מלורד ביירון.

14—16 – 'רבינו משה בן מנחם והרב ר"י עמדין'.

16 – לוצטו, משה חיים, 'מזמור שיר'.

16—20 – בוס, מרדכי, 'תולדות איש חי רב פעלים' (בעקבות הביוגרפיה של מאיר לטריס, Orient, 1849).

גיליון 7—9:

25—26 – לוצטו, שמואל דוד, 'לנכח מלכה בתי' – שיר.

26—29 – בודק, יעקב, 'תולדות אוריאל א קאסטא'.

29—31 – גירונדי, מרדכי שמואל, 'מכתב על מעלת הספר היקר לשון למודים להמליץ הגדול רמח"ל [...]' – למאיר לטריס.

31—32 – לנגבנק, אלכסנדר, 'תוכחת מגלה'.

32 – 'קול קורא: המבשר צאת לאור ספר עמק הבכא מאת [...] ר' יוסף כהן [...]'.

חוברת 10:

37 – לוצטו, שמואל דוד, 'מסלול ברזל' – שיר.

37—40 – לטריס, מאיר, 'תולדות הרב החכם החוקר המהולל מו"ה נחמן הכהן קראחמאל ז"ל'.

ספרות: גלבוע, מנוחה, לקסיקון העיתונות העברית במאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה, מוסד ביאליק ואוניברסיטת תל-אביב, ירושלים 1992, 100—101. 

סריקה חלקית, בשיבוש סדר העמודים, של חוברות 1—3, 5—10: 

סוג אוביקט: 
Publication