פרשת ה'עניים' שהצטרפו לעליית החסידים בשנת תקל"ז

מחבר: 
שור, אברהם אביש
כותרת: 
פרשת ה'עניים' שהצטרפו לעליית החסידים בשנת תקל"ז
פורסם ב: 
קובץ 'המעין' 233, ניסן תש"פ, עמ' 95-103
תאריך: 
2020
שפה: 
הערות: