פרשת ה'עניים' שהצטרפו לעליית החסידים בשנת תקל"ז

Author: 
שור, אברהם אביש
Title: 
פרשת ה'עניים' שהצטרפו לעליית החסידים בשנת תקל"ז
Published in: 
קובץ 'המעין' 233, ניסן תש"פ, עמ' 95-103
Date: 
2020
Publication Language: 
Remarks: