יהדות גליציה ובוקובינה: ביבליוגרפיה מוערת

המפעל הביבליוגרפי של העמותה מאגד את הרישומים של אלפי חיבורים, ספרים, פרקים מספרים, חוברות ומאמרים בכעשר שפות, המתייחסים, במלואם או בחלקם, לתולדותיהן של תפוצות אלה, על חיי החברה, הדת והתרבות שלהן, לקהילותיהן ולאישיהן, ובעיקר מראשית הסיפוח האוסטרי (1772) ועד לפרוץ מלחמת העולם השנייה (1939).

פריטי הביבליוגרפיה והדרכים לאחזר אותם מעניקים לחוקרים, לתלמידים ולציבור הרחב גישה מהירה למאגר ידע ראשון במעלה על היהדות בגליציה ובבוקובינה, שחלק ניכר ממנו לא היה נגיש עד כה דרך המאגרים הקיימים. 

המאגר מתבסס על סוגי החומרים הבאים:

א. 300 כותרים בקירוב של כתבי עת – כוללים סביב 4,000 כרכים. הכותרים שנבחרו מהווים את רוב כתבי העת המרכזיים, המכוננים, בעיקר בעברית, ביידיש ובאנגלית, שבהם חומרים על התפוצות הנדונות בתחומי ההיסטוריה היהודית, לנושאיה, והתרבות היהודית, לענפיה.       

ב. מאות קבצי מאמרים – בהם ספרי יובל לכבוד אישים ואוספי מאמרים של מחברים.

ג. מאות מונוגרפיות מחקריות בשלל נושאים.

ד. ספרי זיכרון לקהילות שנחרבו – מתעדים את תולדותיהן של כ-170 קהילות.

להרחבה על מקורות הביבליוגרפיה – ראו כאן

 

כל פריט מוזן לאתר דרך השדות הבאים:

א-ו. שדות רישום הפריט (לפי שפת הופעתו) – מחברכותר/ כותרת החיבור (ספר/ מאמר), מקור (במת הדפסה, במקרה של מאמר), שם ההוצאהמקום הדפוסשנת ההדפסה; ז. הערות (בעברית ובאנגלית) – מתארות את זיקת הפריט ליהדות גליציה-בוקובינה ותורמות מידע ביבליוגרפי על מהדורות וגרסאות נוספות, על תרגומים ועל מאמרי ביקורת על הפריט;

ח. נושא/ נושאים: כ-30 נושאים ראשיים שלפיהם הפריט סווג, בהם שלל תחומי מחקר ממוקדים

ט. קהילה/ קהילות;

י. אישים

י. שפת הפריט.

 

הביבליוגרפיה הוכנה על ידי ד"ר נתן שיפריס והיא מפעל משותף של עמותת יהדות גליציה ובוקובינה ושל אוניברסיטת חיפה.

מחבר כותר שנהמיין בסדר עולה
סימון, אריה אפלטון. המדינה, תרגם צ. דיזנדרוק 1937
הורוויץ, מרדכי אריה ספר זכרון ישראל : [...] מספד וקינה, על [...] מו"ה ישראל מוויזניץ ומנ"כ בעיר גראסווארדיין. מדובר מפרשת גדלותו וקדשותו [...] והרבה מ 1937
שוורץ, קלמן תערוכת שמשון הולצמן 1937
2 דיכטער-אווענדען פון בער האראוויץ 1937
ארמן, דב בר זכרנו לחיים: [...] סיפורים [...] וח"ת [...] ושיחת חולין מכבוד מרן [...] בעהמח"ס דברי חיים [...] מבנו [...] מדריח"ש [...] גם [...] 1937
ארמן, דב בר זכרנו לחיים: [...] סיפורים [...] וח"ת [...] ושיחת חולין מכבוד מרן [...] בעהמח"ס דברי חיים [...] מבנו [...] מדריח"ש [...] גם [...] 1937
ביבליוגרף יטה וואהללרנר 1937
נ. מ. [נחמן מייזיל] מענדעלע אין דער 'יונגע בינע': 'מסעות בנימין השלישי' – פריילעכע עפאפייע אין 19 בילדער (3 טיילן) פון מענדעלע מוכר-ספרים, באארבעט פאר 1937
מרק, אהרן ווילנער 'ניי-טעאטער און זיין ערשטע אויפפירונג – פ. בימקא: 'דעמבעס', פיעסע אין 3 אקטן. רעזשי: ד"ר מיכאל וייכערט [...] 1937
שולמן, אליהו נייע ליטעראטור וועגן מענדעלע מוכר ספרים 1937