ספר זכרון ישראל : [...] מספד וקינה, על [...] מו"ה ישראל מוויזניץ ומנ"כ בעיר גראסווארדיין. מדובר מפרשת גדלותו וקדשותו [...] והרבה מ

מחבר: 
הורוויץ, מרדכי אריה
כותרת: 
ספר זכרון ישראל : [...] מספד וקינה, על [...] מו"ה ישראל מוויזניץ ומנ"כ בעיר גראסווארדיין. מדובר מפרשת גדלותו וקדשותו [...] והרבה מאמרים [...] אשר שמעתי מפה קדשו
מוציא לאור: 
דפוס IPURON
מקום פרסום: 
קלוז'
תאריך: 
1937
שפה: 
הערות: 

ושוב: 'קונטרס זכרון ישראל: מספד וקינה על [...] רבינו ישראל מוויז'ניץ [...]', הגר, ישראל, אור ישראל: מאמרים יקרים [...], בההדרת מרדכי אריה הלוי הורוויץ, בהוצאת חיים ואליעזר הורוויץ, בני-ברק תשנ"א, כה-קט