מענדעלע אין דער 'יונגע בינע': 'מסעות בנימין השלישי' – פריילעכע עפאפייע אין 19 בילדער (3 טיילן) פון מענדעלע מוכר-ספרים, באארבעט פאר

מחבר: 
נ. מ. [נחמן מייזיל]
כותרת: 
מענדעלע אין דער 'יונגע בינע': 'מסעות בנימין השלישי' – פריילעכע עפאפייע אין 19 בילדער (3 טיילן) פון מענדעלע מוכר-ספרים, באארבעט פארן טעאטער: י. דאברושין און מ. בראנדט, רעזשי – מיכאל בראנדט, מוזיק – ל. פולווער, כארעאגראפיע – סעם היאר
פורסם ב: 
ליטערארישע בלעטער, שנה 14, כרך 13, חוברת 15 (674), 9.4.1937, 244
מקום פרסום: 
ורשה
תאריך: 
1937
שפה: