Korespondencja w sprawie zażaleń i protestów od...

CAHJP Code: 
HM3/1404.08
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zażaleń i protestów od przełożeństw, rabinów i innych członków gmin żydowskich przeciwko przeprowadzonym wyborom do rad gminnych, zawyszonym poborom domestykalnym, odmówień w zajęciu stanowiska rabina, ukarań wedle ustawy przemysłowej i innych zakazów w miastach Galicji, t.I: Budzanów, Śniatyn, Ołpiny, Husiatyn, Czortków, Bukaczowce, Ułaszkowce, Zabłotów, Bóbrka, Sądziszów, Chrzanów, Rożniatow, Dolina, Przemyśl, Przemyślany, Świrz, Busk, Rzeszów, Mikulince, Hussaków, Lisko.

Date of item:

from: 
1901
  -  
to: 
1901
Size: 
146
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.431
Site collections: