W sprawach rozpatrzenia protestów dokonanym wyb...

CAHJP Code: 
HM3/1280.08
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawach rozpatrzenia protestów dokonanym wyborom do Rad i przełożenstwa Izraelickich gminy wyznaniowych w Uściu Zielonym, Jarosławiu, Pilznie i w Mostach Wielkich.

Date of item:

from: 
1905
Size: 
90
Language: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.146, оп.24, д.15444