Opisy statystyczne powiatów: Tłumacz, Dolina, H...

CAHJP Code: 
HM2/8657.1
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

Opisy statystyczne powiatów: Tłumacz, Dolina, Horodenka, Kałusz, Kołomyja, Kosów, Nadwórna, Śniatyn, Stryj, Stanisławów, Żydaczów.

Date of item:

from: 
1935
Size: 
119
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.1, д.1819