יעקב שלמה, 'רבי יוסף תאומים – פרי מגדים (נולד תפ"ז ונפטר תקנ"ב)

Author: 
תפילינסקי, יעקב שלמה
Title: 
יעקב שלמה, 'רבי יוסף תאומים – פרי מגדים (נולד תפ"ז ונפטר תקנ"ב)
Published in: 
תפילינסקי, יעקב שלמה, ספר רבנן קדישי [...], תשנ"ט, שלד-שלו
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1999
Publication Language: