מאמר צבי תפארת'

Author: 
גלב, דוד
Title: 
מאמר צבי תפארת'
Published in: 
גלב, דוד, ספר בית שלמה: שבחי תולדות וקורות ופעלים של [...] מרן [...] שלמה שפירא [...] אבד"ק סטריזוב ואח"כ אבד"ק מונקאטש [...] ובסופו מאמר [...] צבי תפארת, קצת מתולדות [...] בנו מרן צבי הירש שפירא [...], ד, תרפ"ח, סה-עב
Publisher: 
פוס מ. י. גלנץ
Publishing place: 
אורשיווא
Date: 
1928
Publication Language: 
Remarks: 

Second edition - Jerusalem 1962