האם לדוגמא: על גב' ש. שנירר ע"ה (סביב 1935—1939),

Author: 
אורליאן, יהודה לייב
Title: 
האם לדוגמא: על גב' ש. שנירר ע"ה (סביב 1935—1939),
Published in: 
רייס, משה, בנין עדי עד: אסופת מאמרים על המשפחה בישראל, תשס"א, 19—22
Publisher: 
מכון לחינוך יהודי תורני אור המאיר, מיסודה של הוצאת בית יעקב
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
2001
Publication Language: