התכוונות לאלוהי שבאדם: חינוך אכסיסטנציאליסטי-דתי במשנתו של יוסף שכטר

Author: 
תדמור, ישעיהו
Title: 
התכוונות לאלוהי שבאדם: חינוך אכסיסטנציאליסטי-דתי במשנתו של יוסף שכטר
Publisher: 
רשפים
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1994
Publication Language: