בקורת - ספר ערך מלין על סדר א"ב

Author: 
י.ה.ש. (יהושע השל שור)
Title: 
בקורת - ספר ערך מלין על סדר א"ב
Published in: 
החלוץ, 2 (1853), 117—153
Publishing place: 
למברג
Date: 
1853
Publication Language: 
Remarks: 

On Solomon Judah Rapoport's book