תדריך לעיתונות ההיתול בארץ

Author: 
בן-שלמה, יעקב
Title: 
תדריך לעיתונות ההיתול בארץ
Published in: 
הדאר, 63, לה (7.9.1984), 572
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1984
Publication Language: 
Remarks: 

About: קרסל גצל, אוצר ספרות ההומור, הסטירה והקריקטורה בארץ ישראל', מזכרת, תל-אביב תשמ"ד