הקדת בן המחבר

Author: 
קנביל, שבח
Title: 
הקדת בן המחבר
Published in: 
ספר שו"ת וחדושי מוהרא"ל: פלפלא חריפתא על הרבה מאמרי הש"ס והשלחן ערוך מהרב [...] מו"ה אליעזר ליפמן קנעביל זצ"ל אב"ד דעיר בריזדאוויץ ועיר ראזניטוב, III –XIII
Publisher: 
בהוצאת שבח קנביל, דפוס אפפעל ושותפיו
Publishing place: 
וינה
Date: 
1937
Publication Language: 
Remarks: 

Mainly about Eliezer Lipman Knebil (VIII –III, XI-XIII)