שתי ביוגרפיות של הרצל (הערות אחדות)

Author: 
גלבר, נתן מיכאל
Title: 
שתי ביוגרפיות של הרצל (הערות אחדות)
Published in: 
התרן, שנה 7, גיליון 41, 7.1.1921, 10—12
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1921
Publication Language: 
Remarks: 

In the first chapter - about Leon Kellner's book 'Theodor Herzls Lehrjahre 1860-1895'