ממרתף העולם ['ממרתף העולם', ספורים מאת שרגא 'קדרי, הוצאת 'דבר', תל-אביב, תרצ"ו]

Author: 
טמיר, נח
Title: 
ממרתף העולם ['ממרתף העולם', ספורים מאת שרגא 'קדרי, הוצאת 'דבר', תל-אביב, תרצ"ו]
Published in: 
גליונות, כרך 4, חוברת יא-יב, (תשרי-כסלו תרצ"ז), 428.
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1937
Publication Language: