תפיסתו של סדן את הספרות העברית החדשה ותקפותה בחקר השירה העברית

Author: 
שביט, עוזי
Title: 
תפיסתו של סדן את הספרות העברית החדשה ותקפותה בחקר השירה העברית
Published in: 
שביט, עוזי, בעלות השחר: שירת ההשכלה - מפגש עם המודרניות (ספריית "הילל בן חיים"), 118—126
Publisher: 
הקיבוץ המאוחד
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1996
Publication Language: