פרופיסור נפתלי הירץ (האררי) טורטשינר

Author: 
פייגין, שמואל יצחק
Title: 
פרופיסור נפתלי הירץ (האררי) טורטשינר
Published in: 
העולם, שנה 26 (תרצ"ח), גיליונות: 3—4 (30.9.1937), 56—57; ה (7.10), 75—76; ו (14.10), 96—98
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1937
Publication Language: