אין די יארן פון דער ערשטער וועלט-מלחמה (1914—1918)

Author: 
שולמן, ויקטור
Publication title: 
אין די יארן פון דער ערשטער וועלט-מלחמה (1914—1918)
Source published in: 
די יידן אין פוילן: פון די עלטסטע צייטן ביז דער צווייטער וועלט-מלחמה, 733—890.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1946
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Including references to the situation of the Jews of Galicia during the First World War.