שימת עין על מצב בני ישראל וקורותיהם בשנה שעברה

Author: 
גורדון, דוד
Publication title: 
שימת עין על מצב בני ישראל וקורותיהם בשנה שעברה
Source published in: 
בכורים, 1 (תרכ"ד), 137—167; 2 (תרכ"ה), 149—175.
Publishing place: 
וינה
Date: 
1864
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Including references to the Austrian Empire, and within that the Jews of Galicia: in the first part on 140-141, and in second part on 154-155.