Korespondencja w sprawie wnoszenia zmian w stat...

CAHJP Code: 
HM3/1400.30
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie wnoszenia zmian w statut Towarzystwa "Tikwat Zion" w Brodach.

Date of item:

from: 
1909
  -  
to: 
1909
Size: 
15
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.3150
Site collections: