W sprawie zatwierdzenia statutów: "Feryalnego (...

CAHJP Code: 
HM3/1298.16
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie zatwierdzenia statutów: "Feryalnego (codziennego) towarzystwa młódzieży akademickiej "Ognisko" i "Kółka akademickiego" w Brodach; Stowarzyszenia gospodarczego "Związek ekonomiczny urzedników i funkcyonarjuszy autonomicznych i przywatnych" w Busku; Stowarzyszenia akademickiego "Hasmonea" w Złoczowie, zawierają zastrzeganie Senatu Lwowskigo uniwersitetu przeciw zatwierdzenia statutu "Hasmoneji" w Złoczowie.

Date of item:

from: 
1919
  -  
to: 
1921
Size: 
35
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"А", д.285
Site collections: