Hatechija association in Bohorodczany: negative opinion of local police

Document Type: 
Letter
Date: 
April 04, 1922
Archive: 
CAHJP, HM2/8888.15 - ГАИФО, г. Ивано-Франковск, ф. 26сч, оп. 2, д. 44
Original text: 

L.g. 616

Do Starostwa W Bohorodczanach

Bohorodczany, dnia 4./4.1922.

 

     W wykonaniu załączonego polecenia przedkładam po przeprowadzeniu ponownych szczegółowych dochodzeń z z doniesieniem że obecnie wyłoniło się iż załozyciele Tow. HATECHIJA są sympatykami partji syonistycznej, która nieodnosi się przychylnie do Państwa Polskiego, członkowie tej partji rekrutują się przeważnie z młodzieży obojga płci, którzy z powodu młodego wieku nie są zaufania godni, wskazanem by przeto było zezwolenia na utworzenie wspomnianego Towarzystwa nie udzielać.-

 

Plik zał.

Powiatowy Komendant Policyi Państwowej:

English translation: 

L.g. 616

To Starosta in Bohorodczany

Bohorodczany 4/4. 1922.

 

      While executing the enclosed order and after conducting a repeated and detailed investigations, I submit with a conclusion, that currently it turned out that the founders of the HATECHIJA Association are supporters of a Zionist party, which has an unfavourable attitude to the Polish State, whose members are recruited from the youth of both sexes and who, because of their young age, are not trustworthy; it is  therefore advised not to grant a permission for the establishment of the mentioned association.-

 

File attach. 

 

 State Police District Commissary:

CAHJP Card: 
Materiały dot. założenia stowarzyszenia Hatechi...