Wykaz stanu posiadłości gruntowej w Brodach, z ...

CAHJP Code: 
HM3/1315.02
Collection name: 
Krajowa Komisja Podatków Gruntowych we Lwowie/Grundlasten Landes-Kommission in Lemberg
Original name: 

Wykaz stanu posiadłości gruntowej w Brodach, z nazwiskami właścicieli (Żydów i Chrześcijan), numerem i wymiarem powierzchni parceli.

Date of item:

from: 
1879
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.186, оп.1, д.1800 Г