Korespondencja ze Starostwem w Brzesko w sprawi...

CAHJP Code: 
HM3/1282.11
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze Starostwem w Brzesko w sprawie o pozwolenie na utrzymanie przywatnych domów modlitwy dla Nojego Buchsbauma z Zamościa i dla Arona Kreiswirtha z towarzystwem w Wojniczu.

Date of item:

from: 
1908
Size: 
22
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.146, оп.24, д.15655